Kontakt

Ar-Bud
Arkadiusz Stando

ul. Lipowa 64

62-030 Luboń

tel. 604-640-734

e-mail: arbud.stando@vp.pl

NIP: 777-140-96-18

 

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Ar-Bud Arkadiusz Stando.